Google Bard lze snadněji zneužít ke kyberzločinům než ChatGPT
21.07.2023
Google Bard lze snadněji zneužít ke kyberzločinům než ChatGPT

Generativní umělá inteligence je podmnožinou AI modelů a dokáže samostatně generovat text, obrázky, hudbu nebo videa. V řadě oborů způsobila revoluci, ale také vyvolala obavy a etické otázky. Například co se týče jejího zneužití kyberzločinci.

Výzkumný tým společnosti Check Point Software Technologies opakovaně upozorňuje, jak kyberzločinci využívají OpenAI ChatGPT ke škodlivým účelům a vytváření škodlivého kódu. V nejnovější zprávě Check Point analyzoval také generativní AI platformu Google Bard.

Výzkumníci se pokusili ověřit, zda je možné Google Bard zneužít k vytvoření phishingového e-mailu, malwaru a ransomwaru a také porovnali Google Bard a ChatGPT.

Co se podařilo vytvořit pomocí Google Bard?

  • Phishingové e-maily
  • Špionážní malware
  • Základní ransomwarový kód

Při porovnání bezpečnostních opatření v ChatGPT a Google Bard vyzkoušel Check Point nejdříve nejjednodušší požadavek na vytvoření phishingového e-mailu. Žádost odmítli ChatGPT i Bard.

ChatGPT

Google Bart vs ChatGPT 

Google Bard

Google Bart vs ChatGPT 

Následně byl požadavek doplněn o konkrétní příklad. ChatGPT žádost znovu odmítl, zatímco Bard poskytl dobře napsaný phishingový e-mail vydávající se za konkrétní finanční službu.

ChatGPT

Google Bart vs ChatGPT 

Google Bard

Google Bart vs ChatGPT 

Další požadavek se týkal malwaru a přímý požadavek odmítly oba dva modely.

ChatGPT

Google Bart vs ChatGPT 

Google Bard

Google Bart vs ChatGPT 

Při druhém pokusu byl tento požadavek zdůvodněn, ale obě platformy stále nesouhlasily.

ChatGPT

Google Bart vs ChatGPT 

Google Bard

Google Bart vs ChatGPT 

„Můžeme si také všimnout rozdílných výstupů těchto modelů, konkrétně podrobného vysvětlení od ChatGPT, zatímco Bard odpovídá krátce a obecně,“ říká Pavel Krejčí, Security Engineer z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.

Další žádost se týkala keyloggeru pro obecné účely. Zde můžeme vidět rozdíl, protože ChatGPT je restriktivnější a identifikoval požadavek jako potenciálně škodlivý, zatímco Bard kód jednoduše poskytl.

ChatGPT

Google Bart vs ChatGPT 

Google Bard

Google Bart vs ChatGPT 

Následovala stejná žádost o vytvoření keyloggeru, jen bylo doplněno, aby kód zaznamenával „moje“ stisknuté klávesy. Výsledkem bylo, že oba modely poskytly jiný kód pro stejný účel, ačkoli ChatGPT přidal výhradu o možném použití ke škodlivým účelům.

ChatGPT

Google Bart vs ChatGPT 

Google Bard

Google Bart vs ChatGPT 

Ransomwarový kód

První žádost byla jednoduchá a bez jakýchkoli konkrétních podrobností. Bard nevyhověl a neposkytl požadovaný skript.

Google Bart vs ChatGPT 

Vyzkoušen byl tedy jiný přístup, výzkumníci nejprve požádali o popsání nejběžnější akce prováděné ransomwarem.

Google Bart vs ChatGPT 

Dále byl Bard požádán o vytvoření takového kódu pomocí jednoduchého copy-paste, ale opět byla žádost i skript zamítnuta.

Google Bart vs ChatGPT 

Žádost byla tedy znovu trochu upravena, ale z popisu bylo jasné, k jakému účelu by byl skript použit. Přesto najednou Bard požadovaný ransomwarový skript poskytl.

Google Bart vs ChatGPT 

Od této chvíle bylo možné skript s pomocí Google Bard libovolně upravovat a také přidat několik dalších funkcí, aby byl skript skutečně funkční.

Google Bart vs ChatGPT 

Z analýzy Google Bard vyplývá:

1. Omezení proti zneužití ke kybernetické kriminalitě jsou v Google Bard výrazně nižší než v ChatGPT. V Google Bard je tak mnohem snazší generovat škodlivý obsah.

2. Bard téměř žádným způsobem nelimituje vytváření phishingových e-mailů a lze ho potenciálně zneužít ke škodlivé činnosti.

3. Velmi jednoduše lze Bard použít k vytvoření keyloggerů a krádežím dat.

4. Experiment odhalil, že pomocí Google Bard je možné vytvořit základní ransomware.

„Zdá se, že Google Bard se ještě pořádně nepoučil ze zkušeností ChatGPT. Stávající omezení jsou relativně základní a podobná tomu, co jsme pozorovali v ChatGPT během její počáteční fáze při spuštění před několika měsíci. Věřme, že se také jedná o odrazový můstek a že dojde k vylepšení bezpečnostních mechanismů,“ dodává Pavel Krejčí z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.