Jak se malé firmy vyrovnávaly s pandemickými roky 2020 a 2021
31.08.2021
Jak se malé firmy vyrovnávaly s pandemickými roky 2020 a 2021

​Škrtaly, zaváděly nové produkty a měnily investiční priority 

Malé firmy jsou hybnou silou ekonomik po celém světě. Jen v samotné Evropě představují víc než dvě třetiny pracovní síly a víc než polovinu ekonomické přidané hodnoty. Přicházejí s novými nápady, které působí revoluci na trhu a podporují digitální transformaci světa, ve kterém žijeme. Během pandemických let 2020 a 2021 ale přirozeně některé jejich činnosti musely ustoupit do pozadí. Jak si poradily s napjatými rozpočty a které investice a aktivity musely přesunout na později? Jak se to změní po úspěšném zvládnutí pandemie? A jaké jsou potenciální důsledky pro kybernetickou bezpečnost? To se snažila ve svém nejnovějším průzkumu zjistit společnost Kaspersky.

Metodika

Společnost Kaspersky pověřila nezávislou agenturu pro průzkum trhu Arlington Research, aby provedla průzkum u 3 150 vedoucích pracovníků s rozhodovacími pravomocemi, kteří se podílejí na tvorbě rozpočtu ve firmách míň než s 250 zaměstnanců. Průzkum se uskutečnil ve 22 zemích Severní Ameriky, Evropy, Blízkého východu a severní Afriky (META), Asijsko-pacifické oblasti (APAC), Latinské Ameriky, Ruska a Společenství nezávislých států (SNS) v dubnu až květnu 2021. Kvóty byly stanoveny tak, aby byli v každé zemi rovnoměrně zastoupeni respondenti ve třech velikostních kategoriích firem (1–49, 50–99 a 100–250 zaměstnanců).

Klíčová zjištění

 • Pandemie tvrdě zasáhla malé firmy:
  • a. 38 % z nich osekalo svůj rozpočet, aby přežilo.
 • Tento boj bude pravděpodobně pokračovat:
  • a. 52 % malých firem se domnívá, že současné finanční potíže pravděpodobně přetrvají.
 • Mnohé firmy však bojovaly dál:
  • a. 29 % uvedlo nové produkty,
  • b. 21 % vstoupilo do nových podnikatelských odvětví.
 • ​Hlavní oblasti, kde podnikatelé v roce 2021 utrácejí peníze, jsou:
  • a. reklama a propagace,
  • b. nábor pracovníků,
  • c. technologie.
 • Jak velkou prioritu mají pro malé a střední firmy investice do kybernetické bezpečnosti?
  • a. 38 % nesouhlasí s tím, že kybernetická bezpečnost není investiční prioritou,
  • b. 47 % se snaží najít peníze na zlepšení ochrany před kybernetickými riziky.

Malé firmy odolávají pandemické bouři

Během posledních 12 měsíců se mnoho firem ocitlo kvůli pandemii COVID-19 v situaci, která připomíná loď na rozbouřeném moři. Musejí skasat plachty a ucpávat všechny díry, aby se nepotopily. Stejně jako námořníci musejí reagovat na změnu počasí a přizpůsobit se mu, musejí také firmy rychle aktualizovat svoji podnikatelskou strategii a odkládat plánované expanze.

Tato bouře si vybrala svou daň a dvě třetiny (66 %) malých firem, které jsme oslovili, uvedly, že se jejich celková finanční situace během pandemie zhoršila. Téměř čtyři z deseti (38 %) firem přiznaly, že kvůli tomu omezily svůj rozpočet, aby přežily. 35 % snížilo mzdy, víc než třetina (34 %) uzavřela fyzická pracoviště a čtvrtina (24 %) snížila výdaje na IT a technickou podporu – 19 % omezilo kybernetickou bezpečnost a 12 % muselo propustit zaměstnance.

„Abych pomohl zaměstnancům, nepobíral jsem prvních šest měsíců po uzavření provozu kvůli COVID-19 žádnou mzdu.“ (Podnikatel v oblasti zákaznických služeb, USA)

Špatné počasí však může být vhodnou dobou k úklidu a vylepšování vlastního domu. Mnoho firem toho využilo k řešení problémů, na které nebyl za běžného provozu čas, a zdokonalilo své procesy, aby jejich podnikání mohlo dál fungovat. Víc než polovina (53 %) uvedla, že jejich největší prioritou bylo zavést nové technologie, aby mohly pokračovat v práci, tři ze sedmi (43 %) malých firem se snažily udržet lidi v práci za každou cenu a tři z deseti (29 %) považovaly situaci za příležitost a uvedly na trh nové produkty nebo služby.

Když si vzpomenete na začátek pandemie COVID-19 v březnu 2020, jaká rozhodnutí musela vaše firma učinit, aby mohla na krizi reagovat?


Jak se firmy chtějí vypořádat s následky pandemie?

„Zůstáváme v klidu a sledujeme, jak se situace vyvine.“ (společnost poskytující obchodní služby, Chile)

Zatím se zdá, že se mnoho firem spokojí s tím, že budou hrát na jistotu, hájit svoje zájmy a hledat východisko ve finančním boji s pandemií, přičemž budou po nějakou dobu úzkostlivě hlídat svoje výdaje. Jen o málo víc než polovina (52 %) malých firem se domnívá, že finanční potíže, které zaznamenaly v uplynulých 12 měsících, pravděpodobně přetrvají, což znamená, že si budou muset vždy pečlivě vybírat, kam v budoucnu investovat dostupné finanční prostředky.

„V horizontu 12 měsíců o investicích neuvažujeme. Proč? Musíme splácet úvěry a prioritou je splnit závazky vůči bankám.“ (pohostinství, Kolumbie)

Některé firmy připravují plány, jak se dostat z kouta, do kterého je zatlačila globální krize, a víc než sedm z deseti (71 %) malých firem uvedlo, že do budoucna přehodnotí svoje investiční priority. Přetrvávající opatrnost je pochopitelná, protože během pandemie téměř polovina (45 %) malých firem omezila výdaje na dopravní prostředky, 42 % na reklamu a propagaci firmy a 37 % snížilo mzdy a benefity zaměstnancům.

Naopak při rozhodování, za co v příštích 12 měsících přednostně utrácet peníze, se 44 % respondentů domnívá, že hlavní budou investice do reklamy a propagace, 42 % chce zvýšit náklady na zaměstnance a 41 % do IT a technické podpory. Důvodem může být touha vrátit se k podnikání před pandemií, pokud jde o obchodní aktivity, stabilizaci pracovníků a mzdové náklady. Zvláště důležité je udržet si talentované členy týmu, jelikož 35 % zaměstnanců zvažovalo v souvislosti s pandemií změnu zaměstnání. I když jsou IT a technická podpora zastoupeny o něco míň než ostatní dvě investiční priority, jejich pozice ukazuje, že firmy považují posílení svých digitálních základů s ohledem na pandemií podpořený nárůst práce na dálku a využívání cloudových služeb za velmi důležité.

Investiční priority na příštích 12 měsíců se nerovnají tomu, u čeho firmy snižovaly rozpočty:

Na kterou z následujících položek bylo v důsledku pandemie vynaloženo míň peněz nebo nebyly vynaloženy žádné?Jaké budou vaše investiční priority v příštích 12 měsících?
45 % vozidla44 % reklama a propagace
42 % reklama a propagace 42 % náklady na zaměstnance (mzdy, benefity)
37 % náklady na zaměstnance (mzdy, benefity)41 % IT/technologie a podpora

Přístup ke kybernetické bezpečnosti

Fakt, že tři z deseti (33 %) manažerů si nejsou jistí, zda může být jejich podnikání ohroženo kybernetickými útoky, podtrhuje celkový dojem, že mnoho malých firem si nemyslí, že by mohly být jejich cílem. Jejich data, finance a hladký chod organizace však stále vyžadují ochranu, možná ne před špičkovými kybernetickými gangy, ale před nekonečným množstvím náhodného malwaru, který je v globální síti všudypřítomný.

S jakými problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti se aktuálně ve své firmě potýkáte?


Hledání kompromisu, jak se bránit kyberzločincům a zároveň dosahovat zisku

Majitelé malých firem musejí často řešit vše sami. Podobají se umělcům žonglujícím se spoustou rotujících talířů. Pokud se však budou příliš soustředit jen na ty, které jim přinášejí příjmy, může se stát, že talíř, který představuje IT – a uložená data – spadne a rozbije se.

Nikdo nemá bezedný kouzelný měšec peněz. Malé firmy musejí zvládat víc a s menšími prostředky – pečlivě vyvažovat svoje výdaje, aby se udržely nad vodou. Dokonce i těm, které si uvědomují potřebu chránit se před nejnovějšími kybernetickými hrozbami, někdy chybí potřebné finanční prostředky a zjistí, že prioritou pro ně jsou jiné oblasti podnikání. Téměř polovina (47 %) malých firem se potýká s podfinancováním kybernetické bezpečnosti, a to i přesto, že 38 % těchto organizací nesouhlasí s tím, že by pro ně kybernetická bezpečnost nebyla investiční prioritou.

„Potřebujeme pomoc nebo radu se školením zaměstnanců a zvýšením jejich efektivity v oblasti kybernetické bezpečnosti.“ (finanční společnost, Saúdská Arábie)

Jedna věc je jistá – ať už jste rodinný start-up nebo nadnárodní veřejně obchodovaná společnost, je důležité chránit svoji firmu před potížemi způsobenými stávajícími i nově vznikajícími kybernetickými útoky. Nevíte, jak na to? Přečtěte si našeho stručného průvodce, který pomůže firmám s nízkým rozpočtem, aby se co nejlépe chránily před nejnovějšími druhy kybernetických hrozeb.

Zajímají vás podrobnější údaje o našich zjištěních? Najdete je níž.

Jaký největší dopad měla pandemie COVID-19 na vaše podnikání?


Když si vzpomenete na začátek pandemie COVID-19, které z následujících bodů byly pro vaši firmu v březnu 2020 největšími prioritami?


Co se stalo s finanční prosperitou vaší firmy v roce 2020, když čelila pandemii COVID-19?


Na kterou z následujících položek jste v důsledku pandemie COVID-19 vynaložili míň peněz nebo jste nevynaložili žádné?


Jaké budou vaše investiční priority v příštích 12 měsících?


Kdo ve vaší firmě odpovídá za IT, včetně kybernetické bezpečnosti a zabezpečení informací?


Potřebujete pomoc a radu, jak zajistit spolehlivost a bezpečnost některého z následujících firemních procesů?