Upozornění na smishing pod záminkou peněžité pomoci od MPSV
25.07.2023
Upozornění na smishing pod záminkou peněžité pomoci od MPSV

Upozorňujeme na aktuální podvodné SMS zprávy, které se snaží přimět příjemce otevřít odkaz pod záminkou peněžní pomoci od MPSV. Cílem podvodníků je ve skutečnosti odcizení přihlašovacích údajů k bankovním identitám obětí a následně je zneužít pro krádež finančních prostředků.

SMS zpráva působí nedůvěryhodně. Doručena byla z neznámého telefonního čísla a při pohledu na hypertextový odkaz je zřejmé, že se nejedná o oficiální doménu MPSV. V textu SMS je uvedeno „mvps“ namísto MPSV a chybí jakýkoliv podpis.

Podvod MPSV

Odkaz vede na falešnou stránku MPSV, která je podobnou kopií originálu včetně formulářů k přihlášení přes různé bankovní identity.

Podvod MPSV  Podvod MPSV  Podvod MPSV  Podvod MPSV 

Doporučení

Věnujte zvýšenou pozornost příchozím zprávám a neotevírejte podezřelé odkazy.

Nedůvěřujte zprávám z neznámých telefonních čísel.

Nevyužívejte přihlašovacích formulářů na nedůvěryhodných stránkách.

Bez rozmyslu nepotvrzujte výzvy dvoufázové autentizace.

Ověřujte si informace, pokud možno u oficiálních zdrojů. Web MPSV naleznete na https://www.mpsv.cz/.


Nejedná se o první výskyt podvodné kampaně tohoto typu v Česku. Příkladem je varování NÚKIB ze srpna 2022.